Skip to main content

Photos (3) - 690 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 690 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea
plot for sale kallithea nicosia 1153534 image 1591277
plot for sale kallithea nicosia 1153534 image 1591274
plot for sale kallithea nicosia 1153534 image 1591272

Photos (3) - 690 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia

Kallithea, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 690 SQM Plot for sale in Kallithea, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kallithea