Skip to main content

Photos (3) - 3793 SQM Land for sale in Kakopetria, Nicosia

Kakopetria, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 3793 SQM Land for sale in Kakopetria, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kakopetria
land for sale kakopetria nicosia 836295 image 733075
land for sale kakopetria nicosia 836295 image 733074
land for sale kakopetria nicosia 836295 image 733073

Photos (3) - 3793 SQM Land for sale in Kakopetria, Nicosia

Kakopetria, Nicosia, Cyprus
Photos (3) - 3793 SQM Land for sale in Kakopetria, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kakopetria