Skip to main content

Photos (5) - Studio Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia

Agioi Trimithias, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - Studio Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agioi Trimithias
studio detached house for sale agioi trimithias nicosia 1070115 image 1266964
studio detached house for sale agioi trimithias nicosia 1070115 image 1266959
studio detached house for sale agioi trimithias nicosia 1070115 image 1266954
studio detached house for sale agioi trimithias nicosia 1070115 image 1266949
studio detached house for sale agioi trimithias nicosia 1070115 image 1266943

Photos (5) - Studio Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia

Agioi Trimithias, Nicosia, Cyprus
Photos (5) - Studio Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agioi Trimithias