Skip to main content

Photos (4) - 3 Bedroom Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia

Agioi Trimithias, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 3 Bedroom Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agioi Trimithias
3 bedroom detached house for sale agioi trimithias nicosia 936406 image 826715
3 bedroom detached house for sale agioi trimithias nicosia 936406 image 826714
3 bedroom detached house for sale agioi trimithias nicosia 936406 image 826713
3 bedroom detached house for sale agioi trimithias nicosia 936406 image 826712

Photos (4) - 3 Bedroom Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia

Agioi Trimithias, Nicosia, Cyprus
Photos (4) - 3 Bedroom Detached house for sale in Agioi Trimithias, Nicosia [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Agioi Trimithias