Skip to main content

Photos (1) - 430 SQM Land for sale in Kapileio, Limassol

Kapileio, Limassol, Cyprus
Photos (1) - 430 SQM Land for sale in Kapileio, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kapileio
land for sale kapileio limassol 904937 image 782346

Photos (1) - 430 SQM Land for sale in Kapileio, Limassol

Kapileio, Limassol, Cyprus
Photos (1) - 430 SQM Land for sale in Kapileio, Limassol [LOCATION-LISTINGS-COUNT] Kapileio